კომპანიას საკუთარი ქოლ-ცენტრის შესაქმნელად სჭირდება მნიშვნელოვანი რესურსების გაღება როგორიცაა პერსონალის მოძიება, მათი დატრენინგება, სამუშაო სივრცის მოწყობა და ა.შ. ამ ყველაფრის თავიდან არიდება შესაძლებელია ქოლ-ცენტრის აუთსორსინგით, რომელიც საკუთარ თავზე აიღებს საკომუნიკაციო ფუნქციების უმეტეს ნაწილს.

“პრაგმაში” ქოლ-ცენტრის მომსახურების აუთსორსზე გატანით საშუალება მოგეცემათ გამოათავისუფლოთ ფინანსური და ადამიანური რესურსები და კომპანიის მნიშვნელოვან ამოცანებზე კონცენტრირდეთ. ჩვენი საკუთარზე თავზე ვიღებთ ქოლ-ცენტრის პერსონალის მართვისა და მათთვის საჭირო აღჭურვილობით მომარაგების საკითხს.

ჩვენ მიზანია მომხმარებელი რაც შეიძლება კმაყოფილი დავტოვოთ ჩვენი სერვისით და გრძელვადიანი თანამშრომლობის სურვილი შევუქმნათ.

რას გთავაზობთ

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept