ნებისმიერი ბიზნესისათვის დრო წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს რესურს – ყოველი დაკარგული წუთი პოტენციური მოგების დაკარგვის ტოლფასია. კომპანიის პროდუქციის დროული მოხვედრა ბაზარზე აისახება როგორც  მოგებაზე, ასევე კომპანიის რეპუტაციაზეც. ამიტომ გადაზიდვის პროცესი უნდა იყოს შეუფერხებელი და საიმედო. აღნიშნული პროცესი საჭიროებს დროსა და ადამიანურ რესურსებს, რომელიც ზოგჯერ კომპანიას არ გააჩნია. ასეთ შემთხვევაში, პრაგმა მენეჯმენტი თქვენს მაგივრად ითავებს საერთაშორისო გადაზიდვების პროცესების დაგეგმვასა და მართვას.

პროდუქციის გადაზიდვის ჩვენთვის მონდობით, თქვენ თავიდან აიცილებთ სატრანსპორტო კომპანიების ძიებას, რუტინულ მოლაპარაკებებსა და საბაჟო პროცედურებს. თქვენ უბრალოდ გვისვამთ ამოცანას დანარჩენზე კი ჩვენ ვზრუნავთ!

რას გთავაზობთ

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept