საბუღალტრო აღრიცხვის სწორად წარმოება კომპანიას იცავს საგადასახადო რისკებისგან და უზრუნველყოფს ფინანსურ სტაბილურობას.

საბუღალტრო მომსახურების აუთსორსინგით სარგებლობის შემთვევაში თქვენ შეგეძლებათ დაზოგოთ კომპანიის ბიუჯეტი და დრო, რაც ბუღალტერიის კონტროლზე წავიდოდა. კომპანია “პრაგმა” აღნიშნულ საქმეს ეფექტურად და სწრაფად შეასრულებს. ჩვენ საკუთარ თავზე ავიღებთ საქართველოს სტანდარტების დაცვით საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის საკითხს. ჩვენ გაგიზრდით საბუღალტრო აღრიცხვის ეფექტურობას, მოვამზადებთ და მივაწვდით სახელმწიფო ორგანოებს ზუსტ და სანდო საგადასახადო მონაცემებს თქვენი კომპანიის საქმიანობის შესახებ.

ჩვენი პროფესიონალი ბუღალტრები ინდივიდუალურად მოგიდგებიან და გაგიწევენ სრულ მომსახურებას.

რას გთავაზობთ

ყველა სააღრიცხვო საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაცია

საბანკო ოპერაციების უზრუნველყოფა

პირველადი დოკუმენტების მომზადება

სახელფასო განაცემების მართვა და დეკლარირება

საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება

ყოველდღიური საბუღალტრო მომსახურება

საგადასახადო ანგარიშების მომზადება და წარდგენა

საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept