უფროსი ბუღალტერი

მარკეტინგის სპეციალისტი

Department: ბუღალტერია
Project Location(s): თბილისი
Education: უმაღლესი
 • ბუღალტრული  დოკუმენტაციის  წარმოება დამსაქმებელი ორგანიზაციის ან/და კლიენტი კომპანიების მიზნების შესაბამისად; 
 • პირველადი დოკუმენტების წარმოება, აღრიცხვა და ბუღალტრულ პროგრამაში გატარება; 
 • საბანკო ნაშთების, გადარიცხვების    პროგრამასთან შესაბამისობის კონტროლი და გადამოწმება;  
 • პარტნიორ ორგანიზაციებთან ფინანსური ოპერაციების და შედარებების დროული შესრულება; 
 • Საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა დავალების შესრულება;   
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გადასახადების გაანგარიშება / საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება/წარდგენა; 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 • უმაღლესი განათლება ფინანსებში/ ეკონომიკაში ან მონათესავე დისციპლინაში; 
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის  მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება; 
 • პროგრამა “1C” – ბუღალტერიაში მუშაობის გამოცდილება; 
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ფლობა. 
 • საგადასახადო კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპების ცოდნა

სამუშაო პირობები:  

 • სამუშაო რეჟიმი/გრაფიკი: სრული, 09:00-18:00 მდე, კვირაში 5 სამუშაო დღე,  
 • ანაზღაურების დიაპაზონი: 3000-4000 ლარამდე (ხელზე ასაღები)  კვალიფიკაციის შესაბამისად   
 • სამუშაო ადგილი: თბილისი, ეთერ ბოცვაძის ქ. #4;  ქებული კლიმატის სათაო ოფისი 

 

სოციალური პაკეტი:   

 •  ჯანმრთელობის დაზღვევა; 
 • Fitpass-ით სარგებლობის შესაძლებლობა; 
 • კვებით უზრუნველყოფა; 

 

 

დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ, გამოგზავნოთ რეზიუმე შემდეგ ელ.ფოსტაზე:

vacancy@pragma.ge;

სათაურის ველში მიუთითეთ პოზიციის დასახელება.

გისურვებთ წარმატებას!

შრომითი ხელშეკრულების ფორმა და ვადა  წერილობითი ხელშეკრულება 6 თვიანი გამოსაცდელი ვადით.  

ხელშეკრულების შემდგომი გაგრძელება: შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად 

დასაქმებულის უფლებები:  

ჩვენთან დასაქმებული სარგებლობს  შრომის კოდექსით მინიჭებული ყველა უფლებით,  კომპანია ატარებს თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკას როგორც დასაქმების პროცესში, ასევე  დასაქმების შემდგომ პერიოდშიც.   

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, ისევე როგორც მუშაობის შემდგომ პერიოდში დაუშვებელია რაიმე სახის დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, შრომითი ხელშეკრულების სტატუსის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი (მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი) კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას.
 

 

საბუთების მიღება: 

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი გამოცდილებითა და უნარ-ჩვევებით აკმაყოფილებთ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ რეზიუმე შემდეგ მისამართზე: vacancy@pragma.ge სათაურის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება;   

გაცნობებთ, რომ რეზიუმეს/CV-ს გამოგზავნით თანხმობას აცხადებთ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს კომპანია პრაგმას მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია, დადგინდეს ვაკანსიის მოთხოვნებთან კანდიდატის შესაბამისობა.  
   

შენიშვნა: 

დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს. კომპანია ბოდიშს უხდის ყველა კანდიდატს, რომ მათი ინფორმირება ვერ მოხდება ინდივიდუალურად, თქვენს მიერ გამოგზავნილი რეზიუმე შესაძლოა არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და გადავიდეს რეზერვში სხვა რელევანტური პოზიციისთვის.   

 

 

კონკურსის პირობები და ეტაპები: კანდიდატების შეირჩევიან მოკლე სიისა და გასაუბრების საფუძველზე